Warunki zwrotów i reklamacji

Zwroty towaru
Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Oświadczenie może zostać złożone w formie pisemnej bądź też w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres sklep@borme.pl

We wskazanym powyżej przypadku Konsument ma obowiązek niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrot zakupionego towaru następuje na adres: ul. Zjednoczenia 22 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość przysługuje także sobie fizycznej prowadzącej Jednoosobową Działalność Gospodarczą w sytuacji, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formularz zwrotu towaru możesz pobrać tutaj [formularz]

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Konsument zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek Konsumenta w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.

Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz rachunek.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje produktom, wykonanym na specjalne zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta.

Reklamacje
Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu ( Formularz Reklamacyjny) i dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres: ul. Zjednoczenia 22, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Sklep
Szukaj
Wzorniki
Koszyk
Konto
Wyszukiwarka produktów